ČESTNÉ VYHLÁSENIE (dočasná náhrada za vstupnú lekársku preventívnu prehliadku)

01/11/2020

V rámci mimoriadnej situácie- môže zamestnávateľ využiť pre zamestnancov čestné prehlásenie- ktoré je dočasne a po skončení situácie im zabezpečí normálnu lekársku preventívnu prehliadku.