VZOR EVIDENCIE ZAMESTANCOV KTORÍ VYKONÁVAJÚ PRÁCU ZARADENÚ DO 2.KATEGÓRIE

27/12/2018 15:27

Novela zákona o verejnom zdraví priniesla zmenu v evidencii zamestnancov. Hlavná zmena nastala v novej povinnosti zamestnávateľa každoročne do 15.01. posielať elektronicky na príslušný orgán dozoru  evidenciu zamestnancov ktorí sú zaradený do druhej kategórie prác. Neoficiálny vzor vo excelovskom formáte si môžete stiahnuť.

Tabuľku pre on line zasielanie nájdete na stránkach ÚVZ SR