REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA MÔŽU OTVORIŤ 3. JANUÁRA

03/01/2022

VYHLÁŠKA ÚVZ SR č. 312/2021 V.v. SR, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR.


INFO k novele: 

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA MÔŽU OTVORIŤ 3. JANUÁRA
 
🍽V nadväznosti na rozhodnutie vlády SR sa s účinnosťou od 3. januára 2022 rozširuje možnosť poskytovania služieb prevádzok verejného stravovania. Budú sa môcť otvoriť aj pre konzumáciu na mieste, a to len pre osoby v režime OP.
 
Podmienky pre prevádzky:
❗️• maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia
🪑• konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
4️⃣• obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,
↔️• zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi
Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou.
Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální.
 
Účinnosť zmien je od 3. januára 2022.