VZOR EVIDENCIE ZAMESTANCOV PRE POTREBY RÚVZ

21/01/2018

Novela zákona o verejnom zdraví priniesla zmenu v evidencii zamestnancov. Hlavná zmena nastala v novej povinnosti zamestnávateľa každoročne posielať elektronicky na príslušný orgán dozoru  evidenciu zamestnancov ktorí sú zaradený do druhej kategórie prác. Vzor vo excelovskom formáte si môžete stiahnuť.