VZOR LEKÁRSKEHO POSUDKU NA PRÁCU- PDF S UPRAVITEĽNÝM TEXTOM

23/05/2018

Pripravil som nový vzor lekárskeho posudku v ktorom si ľahko môžte upraviť a doplniť údaje.