Povinnosti zamestnávateľa

08/11/2017

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia sa s účinnosťou od 1.12.2017 menia podmienky zabezpečenia zdravotného dohľadu pre zamestnancov.