Na stiahnutie, aktuality

Pomocná dokumentácia na stiahnutie pre klientov.

Často sa stretávam s nesprávnym značením zákazu fajčenia. Preto som pripravil vzorový word dokument (tabuľka, prípadne nálepka) aj s uvedením povinnosti v zákone čo má značenie obsahovať. Word dokument si kľudne stiahnite a upravte podľa vaších predstáv a hlavne označte priestor.

Novela zákona o verejnom zdraví priniesla zmenu v evidencii zamestnancov. Hlavná zmena nastala v novej povinnosti zamestnávateľa každoročne posielať elektronicky na príslušný orgán dozoru evidenciu zamestnancov ktorí sú zaradený do druhej kategórie prác. Vzor vo excelovskom formáte si môžete stiahnuť.

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia sa s účinnosťou od 1.12.2017 menia podmienky zabezpečenia zdravotného dohľadu pre zamestnancov.