Na stiahnutie, aktuality

Pomocná dokumentácia na stiahnutie pre klientov.

Novela zákona o verejnom zdraví priniesla zmenu v evidencii zamestnancov. Hlavná zmena nastala v novej povinnosti zamestnávateľa každoročne do 15.01. posielať elektronicky na príslušný orgán dozoru evidenciu zamestnancov ktorí sú zaradený do druhej kategórie prác. Neoficiálny vzor vo excelovskom formáte si môžete stiahnuť.

Často sa stretávam s nesprávnym značením zákazu fajčenia. Preto som pripravil vzorový word dokument (tabuľka, prípadne nálepka) aj s uvedením povinnosti v zákone čo má značenie obsahovať. Word dokument si kľudne stiahnite a upravte podľa vaších predstáv a hlavne označte priestor.

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia sa s účinnosťou od 1.12.2017 menia podmienky zabezpečenia zdravotného dohľadu pre zamestnancov.