Vzory dokumentov pre klientov

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. (od 8. februára 2021 do 19. marca 2021)

Vyhláška č. 47 je dostupná tu: (strany 29-33).

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2021.pdf

V rámci mimoriadnej situácie- môže zamestnávateľ využiť pre zamestnancov čestné prehlásenie- ktoré je dočasne a po skončení situácie im zabezpečí normálnu lekársku preventívnu prehliadku.