Vzory dokumentov pre klientov

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 (dokument je prístupný pre klientov)

V rámci mimoriadnej situácie- môže zamestnávateľ využiť pre zamestnancov čestné prehlásenie- ktoré je dočasne a po skončení situácie im zabezpečí normálnu lekársku preventívnu prehliadku.