Referencie, pôsobnosť

- služby poskytujem na celom území SR - bydlisko Žilina

- vykonávam hodnotenia sieťových prevádzok

- služby poskytujem pre živnostníkov, malé podniky a stredné podniky včítane poskytovania poradenstva a konzultácii pre veľké spoločnosti.

Referencie- skúsenosti:

- administratívne pracoviská (práce zo zobrazovacími jednotkami),

- maloobchodné prevádzky (predajne potravín, predajne hračiek, predajne kníh, predajne oblečenia. pražiarne kávy, cukrárne, malé pekárne, predajne domácich potrieb, predajne bicyklov),

- ubytovacie a stravovacie zariadenia (reštaurácie, penzióny, bary, bowlingy, hostince, kaviarne),

- služby (kaderníctva, sauny, rehabilitačné zariadenia, práčovne),

- stavebné spoločnosti (líniové stavby a rekonštrukcie objektov, izolácie, montážne firmy,  výrobne betónu),

- rozpočtové organizácie (detské domovy, domovy dôchodcov, škôlky, obce),

- zdravotnícke zariadenia (ambulancie VL a špecializované ambulancie),

- výrobné spoločnosti (spracovanie plastov, opracovanie kovov, montážne pracoviská, lakovne, šijace dielne),

- autoservisy, dielne, pracoviská s lasermi, špedičné spoločnosti, autodopravy, sklady,  

- a iné zaujímavé a špecifické pracoviská.