Vykonávam PZS pre 1. a 2. kategóriu

Odbornosť, flexibilita a rozumná cena, pôsobnosť SR

 • Hodnotenie zdravotných rizík (pracovísk a prác)
 • Vypracovanie KOMPLETNEJ DOKUMENTÁCIE PZS
 • Prehľadná dokumentácia aj v elektronickej forme
 • Poradenstvo
 • Oboznamovanie zamestnancov
 • Včasné informovanie o legislatívnych zmenách
 • Vypracovanie písomného záznamu posúdení rizika
 • Súčinnosť pre zamestnávateľa pri výkone kontrolných činností RÚVZ (uvádzanie priestorov do prevádzky, štátny zdravotný dozor, šetrenie chorôb z povolania)
 • Zabezpečovanie objektivizácii faktorov práce a prac. prostredia
 • Skríningové merania osvetlenia, mikroklimatických podmienok
 • Hodnotenie fyzickej záťaže, ručnej manipulácie s bremenami
 • Spolupráca s lekármi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  a s BT a ABT.
 • Služby poskytujem výhodne bez potreby platenia paušálnych poplatok a podľa veľkosti a požiadavky klienta aj jednorázovo bez nutnosti zabezpečenia zmluvného vzťahu objednávkou
 • pre spracovanie PZS dokumentácie nepotrebujem osobné údaje vašich zamestnancov

Ako sa dá služba zabezpečiť a ako prebieha?

 • Pre spracovanie cenovej ponuky použite prosím formulár na stránke. Potrebné je uviesť lokalitu pracoviska, charakter práce, počet pracovných pozícii. 
 • Služba sa vykonáva na základe objednávky alebo pri väčších organizáciach na základe zmluvy.
 • S klientom sa dohodne termín hodnotenia pracoviska a prác. Na stretnutí sa vysvetlí postup a náplň služby.
 • Výsledkom je správa a plán opatrení. Vykonáva sa oboznamovanie pre zamestnancov, podľa charakteru pracoviska a prác sa realizujú ďalšie činnosti.
 • Kontinuálne poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľa.