Magister verejného zdravotníctva Libor Pizúr

Narodil som sa Žiline, kde som vyštudoval  strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotnícky asistent.  Rozhodol som sa pokračovať v zdravotníctve a vybral som si Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine odbor verejné zdravotníctvo kde som úspešne ukončil 1. stupeň vzdelania. Druhý stupeň som dokončil na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  Už počas štúdia som si zo širokého záberu odboru verejné zdravotníctvo vybral preventívne pracovné lekárstvo. Začal som pracovať v pracovnej zdravotnej službe ako verejný zdravotník a po ukončení štúdia som vykonával činnosti samostatného verejného zdravotníka, ktoré vykonávam dodnes od roku 2010.


S pozdravom Libor Pizúr