Magister verejného zdravotníctva Libor Pizúr

Narodil som sa Žiline, kde som vyštudoval  strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotnícky asistent.  Rozhodol som sa pokračovať v zdravotníctve a vybral som si Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine odbor verejné zdravotníctvo kde som úspešne ukončil 1. stupeň vzdelania. Druhý stupeň som dokončil na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  Už počas štúdia som si zo širokého záberu odboru verejné zdravotníctvo vybral preventívne pracovné lekárstvo a ako  študent a neskôr zamestnanec som pracoval v pracovnej zdravotnej službe ako verejný zdravotník.

Činnosti verejného zdravotníka vykonávam od roku 2010. V roku 2017 som založil živnosť viazanú na vzdelanie : Dohľad nad pracovnými prostredím a vykonávam činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľsky.

S úctou  Libor Pizúr